XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/01/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
03 04 17
39 50 51
Số đặc biệt: 53
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 36,63 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 5,39 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 480 500.000đ
3 số 11,183 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
36.634.873.800 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ