XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 13/03/2018
Kết quả xổ số Power 6/55
01 02 17
46 47 49
Số đặc biệt: 44
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 306,58 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,73 tỷ
5 số 18 40 Triệu
4 số 1,221 500.000đ
3 số 25,523 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
306.583.901.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ