XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 07/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 28
33 50 53
Số đặc biệt: 47
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 31,40 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,64 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 507 500.000đ
3 số 9,651 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
31.401.323.850 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ