XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 05/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
02 04 19
32 35 39
Số đặc biệt: 49
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 1 ≈ 50,53 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,48 tỷ
5 số 20 40 Triệu
4 số 826 500.000đ
3 số 17,445 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
30.000.000.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ