XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 02/12/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 10 20
37 48 51
Số đặc biệt: 54
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 48,46 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,25 tỷ
5 số 23 40 Triệu
4 số 1,033 500.000đ
3 số 15,666 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
48.458.017.200 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ