XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 02/04/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
01 12 18
20 51 52
Số đặc biệt: 37
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 317,95 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,99 tỷ
5 số 43 40 Triệu
4 số 3,182 500.000đ
3 số 66,871 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
317.948.300.400 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ