XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 01/08/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
13 18 29
30 40 47
Số đặc biệt: 04
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 32,66 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,30 tỷ
5 số 1 40 Triệu
4 số 294 500.000đ
3 số 6,782 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
32.664.333.450 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ