XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Tư - 25/03/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
26 31 33
37 38 45
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 1 ≈ 15,80 tỷ
5 số 12 10 Triệu
4 số 675 300.000đ
3 số 11,957 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 12.000.000.000 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ