XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MEGA 6/45
T.Sáu - 04/06/2021
Kết quả xổ số Mega 6/45
19 24 31
32 35 36
SL Giải Trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số 0 ≈ 25,70 tỷ
5 số 17 10 Triệu
4 số 940 300.000đ
3 số 15,583 30.000đ
Jackpot sắp tới
* + 25.695.873.500 đ
Xổ Số MEGA 6/45 mở thưởng lúc 18h10' thứ tư, thứ sáu, chủ nhật.
vesophuongtrang.com
Kính chúc quý khách may mắn!
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ