XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
26/05/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
3814
15Tr 5
Nhì
5811
7284
6.5Tr 2
Ba
8758
3850
0914
3Tr 10
KK1
814
1Tr 30
KK2
14
100N 305
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
26/05/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
3814
15Tr 5
Nhì
5811
7284
6.5Tr 2
Ba
8758
3850
0914
3Tr 10
KK1
814
1Tr 30
KK2
14
100N 305
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
26/05/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
3814
15Tr 5
Nhì
5811
7284
6.5Tr 2
Ba
8758
3850
0914
3Tr 10
KK1
814
1Tr 30
KK2
14
100N 305
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
26/05/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
3814
15Tr 5
Nhì
5811
7284
6.5Tr 2
Ba
8758
3850
0914
3Tr 10
KK1
814
1Tr 30
KK2
14
100N 305
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ