XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Bảy - 04/07/2020
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
0561
15Tr 1
Nhì
5697
1175
6.5Tr 2
Ba
2101
3007
3592
3Tr 11
KK1
561
1Tr 18
KK2
61
100N 350
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ