XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
20/03/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
9756
15Tr 0
Nhì
2770
2396
6.5Tr 17
Ba
5006
0629
2838
3Tr 20
KK1
756
1Tr 27
KK2
56
100N 574
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
20/03/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
9756
15Tr 0
Nhì
2770
2396
6.5Tr 17
Ba
5006
0629
2838
3Tr 20
KK1
756
1Tr 27
KK2
56
100N 574
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
20/03/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
9756
15Tr 0
Nhì
2770
2396
6.5Tr 17
Ba
5006
0629
2838
3Tr 20
KK1
756
1Tr 27
KK2
56
100N 574
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX 4D
T.Ba
20/03/2018
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
9756
15Tr 0
Nhì
2770
2396
6.5Tr 17
Ba
5006
0629
2838
3Tr 20
KK1
756
1Tr 27
KK2
56
100N 574
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ