Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Đổi Vé Số Trúng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
49
   3.33% (3 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   3.33% (3 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 20/03/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63     22 lần
82     21 lần
87     21 lần
50     17 lần
24     16 lần
20     15 lần
22     14 lần
97     14 lần
67     13 lần
41     11 lần
08     10 lần
17     10 lần
46     10 lần
66     10 lần
88     10 lần
89     10 lần
21     9 lần
25     9 lần
31     9 lần
35     9 lần
38     9 lần
42     9 lần
48     9 lần
03     7 lần
06     7 lần
14     7 lần
15     7 lần
54     7 lần
83     7 lần
86     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

49 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 2
93 3 Lần Giảm 1
00 2 Lần Không tăng
02 2 Lần Không tăng
04 2 Lần Không tăng
05 2 Lần Tăng 1
11 2 Lần Giảm 1
12 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Tăng 1
28 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Không tăng
33 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Tăng 2
64 2 Lần Tăng 2
65 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Giảm 1
70 2 Lần Tăng 1
80 2 Lần Tăng 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 7 Lần Tăng 1
11 7 Lần Không tăng
33 6 Lần Không tăng
92 6 Lần Tăng 2
09 5 Lần Không tăng
53 5 Lần Giảm 1
93 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 14 Lần Không tăng
09 12 Lần Không tăng
33 12 Lần Không tăng
92 10 Lần Tăng 2
08 9 Lần Giảm 2
23 9 Lần Giảm 1
32 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Giảm 1
99 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Giảm 2
04 8 Lần Tăng 1
44 8 Lần Tăng 1
53 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Tăng 1
61 8 Lần Tăng 2
70 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 12 Lần 1
10 Lần 2
1 6 Lần 2
8 Lần 3
2 9 Lần 1
7 Lần 3
3 14 Lần 4
9 Lần 3
4 9 Lần 4
9 Lần 3
5 8 Lần 3
12 Lần 5
6 7 Lần 3
8 Lần 0
7 5 Lần 1
4 Lần 2
8 7 Lần 0
13 Lần 2
9 13 Lần 1